Povinné zverejňovanie

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla pre obec Bukovina novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

 

Zverejnenie dokumentov

 

K zverejneniu sú nasledovné dokumenty :

 

Súbory na stiahnutie :

Záverečný účet obce za rok 2010.doc (95,5 kB)

 

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam

 

K

Kúpna zmluva str.3 001.zip (1,1 MB)

Faktúry r. 2012.pdf (411,2 kB)

faktury 1-3. 2013.pdf (366,4 kB)
Záverečný účet obce za rok 2012.doc (67,5 kB)

Kúpna zmluva 001.jpg (368425)

Kúpna zmluva 2 001.jpg (594590)

Faktúry 1.1.2014-30.6.2014.pdf (377781)

Návrh rozpočtu 2015.doc (48640)

Kúpna zmluva 1 001.jpg (456390)Kúpna zmluva 2 001.jpg (853,7 kB)Kúpna zmluva 3 001.jpg (654,2 kB)

došlé faktúry 001.jpg (579519)

došlé faktúry 2 001.jpg (572938)

Darovacia zmluva 001.jpg (442699)

Záverečný účet obce za rok 2015-Obec Bukovina.doc (617984)

Došlé faktúry od 1.1. 2016 do 30.6.2016.pdf (371529)