Bukovina

Asi 15km od Liptovského Mikuláša, v nadmorskej výške 595 m. n. m. leží obec Bukovina, situovaná v Liptovskej kotline pod Chočskými vrchmi v doline potoka Sestrč. Prevažne odlesnený pahorkatinný povrch chotára tvoria treťohorné pieskovce a ílovce. Najstaršia zmienka o obci je z roku 1297, keď kráľ Ondrej III. daroval Ladislavovi pustý les nazývany "Nagbokovina". Súčasťou obce je aj osada Janošovce, ktorá sa v dôsledku rizrastania obce spojila s kmeňovou obcou.

V severnej časti Bukoviny, pri ceste spájajúcej liptovský región s Oravou sa nachádza zrekonštruované sídlo zemianskej usadlosti. Obec disponuje kultúrnym domom, v ktorom sa poriadajú kultúrne a spoločenské podujatia aj pre susedné obce. Súčasťou kultúrneho domu je aj športvové ihrisko, ktoré vo voľnom čase využívaju hlavne mladí ľudia.

Neďaleko obce sa nachádza vodná nádrž Liptovská Mara, ktorá poskytuje možnosti kúpania, športového rybolovu, člnkovania a rekreačných vodných športov. Vzhľadom na to, že obec hraničí s regiónom Orava, je tu možnosť turistických vychádzok v prekrásnom prostredí bukových a smrekových lesov. Turistický chodnk je označený modro-bielou turistickou značkou od zemianskej kúrie až po úpätie pozostatsku "Starhradu", čo sú zvyšky sídla Komorovských.

História obce

Obec sa vyvinula na území lesa pri potoku Sestrč, ktorý v roku 1297 daroval Ondrej III. Ladislavovi, Noseovmu synovi. Patrila tunajším zemanom Bukovinským. Staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: silva Nagbukovina (1297), Bokovina, Bokovina a. n. Stelistyge (1388), Bakonia a. n. Selihche,(1392), Bukovina (1506); maďarsky Bukovina. V roku 1784 mala 17 domov a 88 obyvateľov, v roku 1828 mala 15 domov a 159 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a pracovali v lesoch.

Jánošovce: Obec sa spomína v roku 1455 ako Janusshaza. Ďalšie staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Janosfalwa (1519), Janossowice (1773), Jánossowce (1808); maďarsky Jánosháza. Patrila viacerým zemianskym rodinám. V roku 1784 mala 9 domov a 56 obyvateľov, v roku 1828 mala 13 domov a 123 obyvateľov. Začiatkom 20. storočia bola zlúčená s obcou Bukovina.

Dušany: Osada sa spomína v roku 1735 ako Dussani, neskôr v roku 1808 ako Dussany (cum Bukovina). Patrila Kubínyiovcom. V 18. storočí sa obyvatelia zaoberali hrnčiarstvom. V roku 1784 mala 11 domov a 68 obyvateľov, všetko želiarov a 1 zemana, v roku 1828 mala 9 domov a 57 obyvateľov. V polovici 19. storočia splynula s obcou Bukovina.

Podhradie: Obec je doložená z roku 1273 ako Varalia. Vyvinula sa ako podhradie Liptovského Starého hradu. V 14. storočí splynula s obcou Bukovina.

Gergelovce: Osada pri potoku Sestrč sa spomína v roku 1299 ako pratum Georguis, v roku 1380 ako Gergefalva. Zanikla v stredoveku.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1. časť

Erb

Obecný úrad
BUKOVINA
03223 Liptovská Sielnica

Telefón: 044/ 55 97 221
bukovina@citycom.sk

 

Registrácia účastníka

Vyplňte prosím nižšie uvedené údaje:

Novinky

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

06.09.2023 07:40
Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že dňa 06,09.2023 od 7:40 hod. do 16:00 hodiny bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti. 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

01.08.2023 07:30
Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že dňa 01.08.2023 od 7:30 hod. do 18:00 hodiny bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti. 

BEH STAROSTKY OBCE

25.06.2023 11:00
Vítame vás na podujatí: BEH STAROSTKY OBCE Trať je v krásnom prostredí pod Chočskými vrchmi, 70% asfalt, 30% trávnatý povrch, s výhľadom na Liptovskú Maru. Deň podujatia: 25. júna 2023, s predpokladaným štartom o 11:00 hodine. Miesto: KD Bukovina okr. Liptovský Mikuláš kontakt: Mária...

STAVANIE MÁJA

27.05.2023 14:00
Máje sa v našej obci stavajú "na Ducha". V minulosti sa stavali máje do dvorov dievčat, ktoré dovršili vek vhodný na vydaj. Dnes sa v obci stavia jeden "máj" a je venovaný všetkým dievčatám a ženám v obci. Týmto vás všetkých pozývame pred Kultúrny dom, kde postavíme jeden centrálny máj pre...

Zber obnoseného šatstva

03.04.2023 09:10
Počas mesiaca apríl 2023 je možnosť doniesť staré, obnosené šatstvo a obuv ( pánske, dámske, detské ) na Obecný úrad. Zber bude prebiehať vždy v stránkové dni, resp.večer v pracovné dni po 18-tej . Šatstvo je potrebné doniesť opraté, poskladané vo vreciach. O odvoz sa postará OZ HUMANA.

Divadelné predstavenie MATKA

05.03.2023 14:00
Divadelné predstavenie MATKA v podaní Divadelného súboru ŠAPO Ploštín podľa predlohy J.G.Tajovského

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Bukovina

08.02.2023 08:24
Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje v zmysle § 18 a, ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení deň 24.03.2023 za deň  konania voľby hlavného kontrolóra obce Bukovina. HK.pdf (43261)

"Mestám a obciam ZHASÍNA NÁDEJ" - protestná iniciatíva v mestách a obciach - 30.01.2023

27.01.2023 16:33
"Mestám a obciam ZHASÍNA NÁDEJ" -  protestná akcia samosprávy na celom Slovensku, do ktorej sa zapojí aj Obec Bukovina, sa bude konať 30.januára 2023 protestným zhasnutím verejného osvetlenia od 19:00 hod. na 30 minút. Ďakujeme za pochopenie.

Rekonštrukcia socialnyh zariadení

08.02.2019 21:31
Foto po rekonštrukcii Foto pred rekonštrukciou

Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Bukovina .

02.04.2011 19:11
Sučasnej dobe bude prebiehať kompletná rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Bukovina . Počas tejto rekonštrukcie postupne dôjde ku kompletnej výmene všetkých lámp verejného osvetlenia a   
1 | 2 >>