Bukovina

Asi 15km od Liptovského Mikuláša, v nadmorskej výške 595 m. n. m. leží obec Bukovina, situovaná v Liptovskej kotline pod Chočskými vrchmi v doline potoka Sestrč. Prevažne odlesnený pahorkatinný povrch chotára tvoria treťohorné pieskovce a ílovce. Najstaršia zmienka o obci je z roku 1297, keď kráľ Ondrej III. daroval Ladislavovi pustý les nazývany "Nagbokovina". Súčasťou obce je aj osada Janošovce, ktorá sa v dôsledku rizrastania obce spojila s kmeňovou obcou.

V severnej časti Bukoviny, pri ceste spájajúcej liptovský región s Oravou sa nachádza zrekonštruované sídlo zemianskej usadlosti. Obec disponuje kultúrnym domom, v ktorom sa poriadajú kultúrne a spoločenské podujatia aj pre susedné obce. Súčasťou kultúrneho domu je aj športvové ihrisko, ktoré vo voľnom čase využívaju hlavne mladí ľudia.

Neďaleko obce sa nachádza vodná nádrž Liptovská Mara, ktorá poskytuje možnosti kúpania, športového rybolovu, člnkovania a rekreačných vodných športov. Vzhľadom na to, že obec hraničí s regiónom Orava, je tu možnosť turistických vychádzok v prekrásnom prostredí bukových a smrekových lesov. Turistický chodnk je označený modro-bielou turistickou značkou od zemianskej kúrie až po úpätie pozostatsku "Starhradu", čo sú zvyšky sídla Komorovských.

História obce

Obec sa vyvinula na území lesa pri potoku Sestrč, ktorý v roku 1297 daroval Ondrej III. Ladislavovi, Noseovmu synovi. Patrila tunajším zemanom Bukovinským. Staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: silva Nagbukovina (1297), Bokovina, Bokovina a. n. Stelistyge (1388), Bakonia a. n. Selihche,(1392), Bukovina (1506); maďarsky Bukovina. V roku 1784 mala 17 domov a 88 obyvateľov, v roku 1828 mala 15 domov a 159 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a pracovali v lesoch.

Jánošovce: Obec sa spomína v roku 1455 ako Janusshaza. Ďalšie staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Janosfalwa (1519), Janossowice (1773), Jánossowce (1808); maďarsky Jánosháza. Patrila viacerým zemianskym rodinám. V roku 1784 mala 9 domov a 56 obyvateľov, v roku 1828 mala 13 domov a 123 obyvateľov. Začiatkom 20. storočia bola zlúčená s obcou Bukovina.

Dušany: Osada sa spomína v roku 1735 ako Dussani, neskôr v roku 1808 ako Dussany (cum Bukovina). Patrila Kubínyiovcom. V 18. storočí sa obyvatelia zaoberali hrnčiarstvom. V roku 1784 mala 11 domov a 68 obyvateľov, všetko želiarov a 1 zemana, v roku 1828 mala 9 domov a 57 obyvateľov. V polovici 19. storočia splynula s obcou Bukovina.

Podhradie: Obec je doložená z roku 1273 ako Varalia. Vyvinula sa ako podhradie Liptovského Starého hradu. V 14. storočí splynula s obcou Bukovina.

Gergelovce: Osada pri potoku Sestrč sa spomína v roku 1299 ako pratum Georguis, v roku 1380 ako Gergefalva. Zanikla v stredoveku.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1. časť

Erb

Obecný úrad
BUKOVINA
03223 Liptovská Sielnica

Telefón: 044/ 55 97 221
bukovina@citycom.sk

 

Registrácia účastníka

Vyplňte prosím nižšie uvedené údaje:

Novinky

Webová prezentácia bola spustená

02.04.2011 19:10
Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. Táto stránka bola spustená na podnet poslancov obecného zastupitelstva . Hlavnou úlohou tejto stránky je prezentácia obce a jednoduchý prístup k iinformáciam o dianí v obci .
<< 1 | 2