Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Bukovina .

02.04.2011 19:11

Sučasnej dobe bude prebiehať kompletná rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Bukovina .

Počas tejto rekonštrukcie postupne dôjde ku kompletnej výmene všetkých lámp verejného osvetlenia

a