Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

01.08.2023 07:30

Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že dňa 01.08.2023 od 7:30 hod. do 18:00 hodiny bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti.