Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

06.09.2023 07:40

Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že dňa 06,09.2023 od 7:40 hod. do 16:00 hodiny bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti.