Rekonštrukcia socialnyh zariadení

08.02.2019 21:31

Foto po rekonštrukcii

Foto pred rekonštrukciou