Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Bukovina

08.02.2023 08:24

Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje v zmysle § 18 a, ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení deň 24.03.2023 za deň  konania voľby hlavného kontrolóra obce Bukovina.

HK.pdf (43261)