Webová prezentácia bola spustená

02.04.2011 19:10

Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia.

Táto stránka bola spustená na podnet poslancov obecného zastupitelstva .

Hlavnou úlohou tejto stránky je prezentácia obce a jednoduchý prístup k iinformáciam o dianí v obci .