Obecné zastupiteľstvo

Zasadacia miestnosť         

 

Novozvolený poslanci obecného zastupiteľstva Obce Bukovina na volebné obdobie rokov 2019 - 2022

- Margaréta Baniaková

- Vladimír Alman

- Stanislav Baniak

- Peter Sekej

- Ing. Stanislav Meško