Obecné zastupiteľstvo

Zasadacia miestnosť         

 

Novozvolený poslanci obecného zastupiteľstva Obce Bukovina na volebné obdobie rokov 2015 - 2018

- Adriána Halušková

- Pavol Baniak

- Stanislav Baniak

- Peter Sekej

- Ľubomíra Kabzanová