Sčítanie obyvateľov 2021

Vzor sčítacie formulára je zverejnený na  

https://www.scitanie.sk/ako-sa-scitat

Počas elektronického samosčítania obyvateľov bude  k dispozícii

Call centrum na telef.čísle 02/20924919