Úradná tabuľa


Počet obyvateľov obce Bukovina ku dňu 01.01.2021 je 113.

 

Vyhlásenie voľby kontrolóra obce Bukovina 001.jpg (335278)

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby

do Národnej rady Slovenskej republiky   bukovina@citycom.sk

Okresný úrad Liptovský Mikuláš - usmernenie 001.jpg (486066)Okres.úrad Lipt.Mikuláš - usmernenie 2 001.jpg (548824)Okres.úrad Lipt.Mikuláš - usmernenie 3 001.jpg (410454)

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby od orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať 4.11.2017          bukovina@citycom.sk

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre nové voľby poslancov obecného zastupiteľstva v.docx (13280)

Správa hlavného kontrolóra obce 001.,č.2, č.3, č.4, č.5, č.6, č.7, č.8

Informácie pre voliča - voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

Počet občanov - voľby do orgánovsamosprávy obcí

Inforámácie pre nezávislých kandidátov - voľby do samosprávy obcí r.2018 - https://www.min.sk/?volby-oso2018

Určenie voleb.obvod.poslancov.doc (212992)

Určenie úväzku starostu.doc (211968)

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí,

ktoré sa budú konať 10.11.2018 bukovina@citycom.sk

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie v obci Bukovina pre voľby do orgánov samosprávy obcí - Jana Bellová, Bukovina č. 56, tel.0908939554, bukovina@citycom.sk

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV-pre voľby do obecného zastupiteľstva a starostu obce Bukovina

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v Bukovine.docx (13396)

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR, ktoré sa budú konať 16.3.2019 a 30.3.2019 - bukovina@citycom.sk

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie v obci Bukovina pre voľby prezidenta SR - Jana Bellová, tel. 0908939554, bukovina@citycom.sk

POZVÁNKA - Deň obce 2019.docx (44458)

Voľby do NR SR 2020 -Informácia pre voliča.docx (24256)

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie v obci Bukovina pre voľby do NR SR konané 29.02.2020 - Jana Bellová, Bukovina č. 56, tel.č. 044/5597221, 0908939554

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre Voľby do NR SR konané 29.02.2020 - Obec Bukovina     bukovina0@gmail.com

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre Voľby do NR SR konané 29.02.2020 - bukovina0@gmail.com

Dodatok č.2 TKO na rok 2019.pdf (56412)

OZNAM - jesenné prázdniny

Verejná vyhláška - Oznámenie o strategickom dokumente.pdf (259187)