Úradná tabuľa

Dodatok k VZN.doc (14 kB)

Návrh VZN 012012.doc (74,5 kB)

VZN 012012.doc (75 kB)

Rozpočet na rok 2013.odt (16,6 kB)

Kúpna zmluva DHZ.doc (19456)

Počet obyvateľov obce Bukovina ku dňu 21. 8. 2014 je 114


Návrh rozpočtu na r.2016 001.jpg (296,8 kB)Návrh rozpočtu na r.2016 -2 001.jpg (548845)Návrh rozpočtu na r.2016 -3 001.jpg (375479)

Dodatok č. 1 k VZN č. 01/2012 001.jpg (464110)Dodatok č. 1 - 2 001.jpg (545334

Vyhlásenie voľby kontrolóra obce Bukovina 001.jpg (335278)

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby

do Národnej rady Slovenskej republiky   bukovina@citycom.sk

Návrh rozpočtu 2017.doc (53760)

Rozpočet obce Bukovina na rok 2017.doc (53760)

Okresný úrad Liptovský Mikuláš - usmernenie 001.jpg (486066)Okres.úrad Lipt.Mikuláš - usmernenie 2 001.jpg (548824)Okres.úrad Lipt.Mikuláš - usmernenie 3 001.jpg (410454)

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby od orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať 4.11.2017          bukovina@citycom.sk

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre nové voľby poslancov obecného zastupiteľstva v.docx (13280)

Správa hlavného kontrolóra obce 001.,č.2, č.3, č.4, č.5, č.6, č.7, č.8

Informácie pre voliča - voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

Počet občanov - voľby do orgánovsamosprávy obcí

Inforámácie pre nezávislých kandidátov - voľby do samosprávy obcí r.2018 - https://www.min.sk/?volby-oso2018

Určenie voleb.obvod.poslancov.doc (212992)

Určenie úväzku starostu.doc (211968)

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí,

ktoré sa budú konať 10.11.2018 bukovina@citycom.sk

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie v obci Bukovina pre voľby do orgánov samosprávy obcí - Jana Bellová, Bukovina č. 56, tel.0908939554, bukovina@citycom.sk

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV-pre voľby do obecného zastupiteľstva a starostu obce Bukovina

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v Bukovine.docx (13396)

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR, ktoré sa budú konať 16.3.2019 a 30.3.2019 - bukovina@citycom.sk

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie v obci Bukovina pre voľby prezidenta SR - Jana Bellová, tel. 0908939554, bukovina@citycom.sk

Zmluva č. 201910511.pdf (615979)Zmluva č. 201910511-2.pdf (484575)

Zmluva č. 201910511-potvrdenie o prevzatí certifikátu.pdf (404246)Zmluva č. 201910511-potvrdenie o prevzatí certifikátu-2.pdf (470536)