Vývoz separovaného odpadu

2023 PLASTY PAPIER SKLO
JANUÁR      
FEBRUÁR 23. 10.  
MAREC 21. 06. 09.
APRÍL      
MÁJ      
JÚN      
JÚL      
AUGUST      
SEPTEMBER      
OKRÓBER      
NOVEMBER      
DECEMBER      
DECEMBER