Vývoz separovaného odpadu

2023 PLASTY + KOV PAPIER SKLO
JANUÁR      
FEBRUÁR 23. 10.  
MAREC 21. 06. 09.
APRÍL 19.    
MÁJ 12.,25. 11. 26.
JÚN 16.   28.
JÚL 12.; 26. 14. 26.
AUGUST 15.       28.
SEPTEMBER 06.,26. 07. 28.
OKRÓBER      
NOVEMBER      
DECEMBER      
DECEMBER