Povinné zverejňovanie

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla pre obec Bukovina novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

 

K zverejneniu sú nasledovné dokumenty:

Darovacia zmluva r.2017 001.jpg (418939)

Zmluva o poskytovaní služieb č.MSD_Bukovina_01 001.jpg str.2 ,str.3,str.4, str.5, str.6, str.7 )

Došlé faktúray 1.-6.-2018, faktúry 1.-6.-2018 -2

Zámenná zmluva 001.jpg (451968)Zámenná zmluva 002 001.jpg (519826)

Kúpna zmluva 001.jpg (407275)Kúpna zmluva 002 001.jpg (557069)

Kúpna zmluva - Krčula Martin 001.jpg (375942)Kúpna zmluva - 2 001.jpg (508080)

zmluva č. 201910511.pdf (615979)Zmluva č. 201910511-2.pdf (484575)

Došlé faktúry 01.01.2019 - 30.06.2019.pdf (263742)Došlé faktúry 01.01.2019 - 30.06.2019 - 2.pdf (154881)

Zmluva č. 868-2019-KP o zriadení spoloč.obec.úradu.pdf (316473)Zmluva č. 868-2019-KP o zriadení spoloč.obec.úradu.pdf-2.pdf (354478)      Zmluva č. 868-2019-KP o zriadení spoloč.obec.úradu.pdf-3.pdf (312594)Zmluva č. 868-2019-KP o zriadení spoloč.obec.úradu.pdf-4.pdf (384742)

Zmluva č. 868-2019-KP o zriadení spoloč.obec.úradu.pdf-5.pdf (390299)Zmluva č. 868-2019-KP o zriadení spoloč.obec.úradu.pdf-6.pdf (399122)

Zmluva č. 868-2019-KP o zriadení spoloč.obec.úradu.pdf-7.pdf (421566)Zmluva č. 868-2019-KP o zriadení spoloč.obec.úradu.pdf-8.pdf (418491)

Zmluva č. 868-2019-KP o zriadení spoloč.obec.úradu.pdf-9.pdf (287475)

Obytno-rekreačná zóna Gárov a Jamy-Liptovská Anna- zámer navrho.pdf (365483)

Zmena a doplnky č. 1 Územného plánu obce Ižipovce.pdf (368509)Zmena a doplnky č. 1 Územného plánu obce Ižipovce-č.2.pdf (291292)

Kúpna zmluva - Jakub Hančík, Ing. Jitka Hančíková.pdf (310434)-2.pdf (440308).pdf-3.pdf (328053)