Povinné zverejňovanie

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla pre obec Bukovina novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

 

K zverejneniu sú nasledovné dokumenty:

Zmluva o poskytovaní služieb č.MSD_Bukovina_01 001.jpg str.2 ,str.3,str.4, str.5, str.6, str.7 )

Zámenná zmluva 001.jpg (451968)Zámenná zmluva 002 001.jpg (519826)

Kúpna zmluva 001.jpg (407275)Kúpna zmluva 002 001.jpg (557069)

Kúpna zmluva - Krčula Martin 001.jpg (375942)Kúpna zmluva - 2 001.jpg (508080)

zmluva č. 201910511.pdf (615979)Zmluva č. 201910511-2.pdf (484575)

Došlé faktúry 01.01.2019 - 30.06.2019.pdf (263742)Došlé faktúry 01.01.2019 - 30.06.2019 - 2.pdf (154881)

Zmluva č. 868-2019-KP o zriadení spoloč.obec.úradu.pdf (316473)Zmluva č. 868-2019-KP o zriadení spoloč.obec.úradu.pdf-2.pdf (354478)      Zmluva č. 868-2019-KP o zriadení spoloč.obec.úradu.pdf-3.pdf (312594)Zmluva č. 868-2019-KP o zriadení spoloč.obec.úradu.pdf-4.pdf (384742)

Zmluva č. 868-2019-KP o zriadení spoloč.obec.úradu.pdf-5.pdf (390299)Zmluva č. 868-2019-KP o zriadení spoloč.obec.úradu.pdf-6.pdf (399122)

Zmluva č. 868-2019-KP o zriadení spoloč.obec.úradu.pdf-7.pdf (421566)Zmluva č. 868-2019-KP o zriadení spoloč.obec.úradu.pdf-8.pdf (418491)

Zmluva č. 868-2019-KP o zriadení spoloč.obec.úradu.pdf-9.pdf (287475)

Obytno-rekreačná zóna Gárov a Jamy-Liptovská Anna- zámer navrho.pdf (365483)

Zmena a doplnky č. 1 Územného plánu obce Ižipovce.pdf (368509)Zmena a doplnky č. 1 Územného plánu obce Ižipovce-č.2.pdf (291292)

Kúpna zmluva - Jakub Hančík, Ing. Jitka Hančíková.pdf (310434)-2.pdf (440308).pdf-3.pdf (328053)

Dohoda č. 20-22-012-28.pdf (260241), Dohoda č. 20-22-012-28-2.pdf (324784), Dohoda č. 20-22-012-28-3.pdf (319965), Dohoda č. 20-22-012-28-4.pdf (110101)

Zámer - odpredaj pozemku Meško Jaroslav.pdf (310164)

Zámer - odpredaj pozemku Alman Miroslav.pdf (242341)

Kúpna zmluva - Batizová.pdf (212459)Kúpna zmluva-2.pdf (340378)Kúpna zmluva-3.pdf (261373)Kúpna zmluva-4.pdf (152356)

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve.pdf (230382)Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve-2.pdf (240848)

Došlé faktúry od 1.1.2020 do 30.9.2020.pdf (313691)Došlé faktúry od 1.1.2020 do 30.9.2020-2.pdf (328651)

Zmluva o výpožičke - SODB.pdf (406012)

Dodatok č. 16 k Zmluve o dielo.pdf (339688)

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke.pdf (0)

Zmluva č. 1421221.pdf (296003)Zmluva č. 1421221-2.pdf (439776)Zmluva č. 1421221-3.pdf (471651)Zmluva č. 1421221-4.pdf (281692)

Príloha č. 1 k Zmluve č. Z07082015015-2.pdf (243650)Príloha č. 1 k Zmluve č. Z07082015015.pdf (219568)Príloha č. 1 k Zmluve č. Z07082015015-3.pdf (152567)

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb.pdf (384907)Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb-2.pdf (498036)Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb-3.pdf (259851)

Kniha došlých faktúr za obdobie 01.01.-30.06.2021.pdf (313914)Kniha došlých faktúr za obdobie01.01.-30.06.2021 - 2.pdf (154572)

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 012019 o miestnom poplatku za rozvo.pdf (279868)

Dodatok č.3 k Licenčnej zmluve č. U13902013.pdf (307404)

Dodatok č. 17 k zmluve o dielo.pdf (341091)

Dohoda č. 21-22-012-36.pdf (262498)Dohoda č. 21-22-012-36-2.pdf (333880)Dohoda č. 21-22-012-36-3.pdf (394799)Dohoda č. 21-22-012-36-4.pdfDohoda č. 21-22-012-36-5.pdf (113280) (318798)

Zámer obce - odpredaj časti obecného pozemku.doc (206848)

Zámer obce - odpredaj časti obecných pozemkov.doc (212992)

Zámer obce - odpredaj pozemku.doc (205312)


Dohoda č. 21-22-010-46.pdf (320480)Dohoda č. 21-22-010-46-2.pdf (292443)Dohoda č. 21-22-010-46-3.pdf (403551)Dohoda č. 21-22-010-46-4.pdf (442826)Dohoda č. 21-22-010-46-5.pdf (220479)

Obec Bukovina - Mgr. Pavol Jur ga - kúpna zmluva 05042022 (1).doc (86016)

Kúpna zmluva - Meško Jaroslav.pdf (332873)Kúpna zmluva - Meško Jaroslav-2.pdf (435594)Kúpna zmluva - Meško Jaroslav-3.pdf (420695)Kúpna zmluva - Meško Jaroslav-4.pdf (385198)

Kúpna zmluva - Alman Miroslav.pdf (251341)Kúpna zmluva - Alman Miroslav-2.pdf (303026)Kúpna zmluva - Alman Miroslav-3.pdf (207147)

Verejná vyhláška - rozhodnutie - Obec Liptovská Anna 2.pdf (349417)

Verejná vyhláška - rozhodnutie - Obec Liptovská Anna.pdf (429062)